Kolejny krok PKN ORLEN w ramach Programu Rozwoju Petrochemii

PKN ORLEN podpisał finalną umowę z wykonawcą na realizację największej inwestycji petrochemicznej w Europie w ciągu ostatnich 20 lat. Za budowę Kompleksu Olefin III w zakresie instalacji podstawowych odpowiedzialna będzie firma Hyundai Engineering oraz Técnicas Reunidas. Realizacja kluczowego projektu w ramach Programu Rozwoju Petrochemii PKN ORLEN przyczyni się do wzrostu zysku operacyjnego EBITDA spółki o ok. 1 mld zł rocznie. Inwestycja oznacza też korzyści dla środowiska – w momencie uruchomienia produkcji w 2025 r., emisja dwutlenku węgla na tonę produktu zmniejszy się aż o 30%. Kompleks powstanie w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku i obejmie blisko 100 ha, czyli powierzchnię 140 boisk do piłki nożnej.

Produkty petrochemiczne, wytwarzane w Kompleksie Olefin, będą bazą do produkowania wszelkich przedmiotów codziennego użytku, m.in. środków czystości i artykułów higienicznych oraz medycznych, a także włókien syntetycznych do produkcji odzieży czy masek ochronnych. Powstawać z nich będą również m.in. części samochodowe, elementy sprzętów AGD i urządzeń elektronicznych.

– Skutecznie wdrażamy założenia strategii ORLEN2030 realizując największy proces inwestycyjny w historii spółki, również w obszarze petrochemii. Dzięki naszym działaniom ten segment już w 2030 r. będzie odpowiadał za połowę zysków Grupy ORLEN pochodzących z przerobu ropy naftowej. To olbrzymi potencjał, który chcemy w pełni wykorzystać w ramach nowego koncernu multienergetycznego, który z sukcesem budujemy od trzech lat. Nasz cel jest prosty – inwestujemy w obecne aktywa, zwiększając ich efektywność i ograniczając oddziaływanie na środowisko, a jednocześnie wchodzimy w zupełnie nowe perspektywiczne obszary. Dzięki rozbudowie Kompleksu Olefin wzmocnimy konkurencyjność PKN ORLEN oraz polskiej gospodarki i znacząco przybliżymy się do założonego, strategicznego celu neutralności emisyjnej w 2050 r. – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Na inwestycji PKN ORLEN skorzysta Płock i okoliczne gminy. Rozbudowa Kompleksu Olefin oznacza bowiem nowe miejsca pracy. W wyniku realizacji projektu docelowo zatrudnienie w PKN ORLEN wzrośnie o ok. 380 etatów. Cała inwestycja petrochemiczna wygeneruje dla budżetu podatki w wysokości 160 mln zł. Ponadto zwiększy się dostępność petrochemikaliów bazowych, co będzie podstawą dla rozwoju branży chemicznej w Polsce i spotęguje pozytywne efekty dla gospodarki.   Zgodę na realizację tej strategicznej dla spółki inwestycji wyraziła Rada Nadzorcza PKN ORLEN, uwzględniając w niej złożenie wniosku o pomoc publiczną do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Wartość inwestycji szacowana jest na 13,5 mld zł, w oparciu o ofertę ryczałtową na Kraker Parowy i instalacje pochodne oraz szczegółowe szacunki wydatków na niezbędną infrastrukturę. Projekt inwestycji został przygotowany zgodnie z najlepszymi światowymi praktykami.

– Doceniamy zaufanie, jakim obdarzył nas PKN ORLEN, powierzając wykonanie tak dużego i złożonego projektu. Doświadczenie i stosowane przez nas najwyższe standardy inżynieryjne pozwolą z sukcesem zrealizować tę inwestycję – mówi Chang Hag Kim, Prezes Hyundai Engineering.

– Mamy satysfakcję, że zostaliśmy wybrani przez PKN ORLEN do realizacji największego projektu petrochemicznego w Europie Środkowej. To wyróżnienie, ale też zobowiązanie, by wykonać go jak najlepiej. Mamy doświadczenie w realizacji projektów „pod klucz”, które zamierzamy w pełni wykorzystać – mówi Miguel Paradinas, Zastępca Dyrektora Generalnego i Dyrektor Generalny Korporacyjny Técnicas Reunidas.

Inwestycja PKN ORLEN w rozbudowę Kompleksu będzie pierwszą tego typu w Europie w ostatnich latach. Inne europejskie koncerny także dostrzegły potencjał w petrochemii bazowej i ogłosiły plany rozbudowy olefin. PKN ORLEN, dzięki efektywnej strategii przygotowania i kontraktacji projektu, wyprzedził jednak konkurencję o ponad 12 miesięcy. Tym samym jako pierwszy odpowie na deficyt produktów bazowych na rynku.

Rozbudowa Kompleksu Olefin pozwoli na wykorzystanie istotnych dla konkurencyjności PKN ORLEN efektów skali. Obecnie spółka ma 5% udziału w rynku petrochemicznym w Europie. Po realizacji inwestycji wzrośnie on do 6,4%. Tym samym PKN ORLEN wzmocni pozycję lidera w Europie Środkowej i wejdzie do grona największych producentów petrochemii, takich jak: Dow, Sabic, Ineos czy BASF. Obecnie moce Krakera Parowego wynoszą 640 tys. ton. Projekt Olefiny III zakłada zwiększenie jego rzeczywistych mocy produkcyjnych do 1 040 tys. ton, czyli o ok. 60%. Całkowita produkcja petrochemikaliów, która obecnie w Grupie ORLEN wynosi przeszło 5 mln ton, wzrośnie o ponad 1 mln ton.   Realizacja inwestycji oznacza istotny krok w kierunku wzmocnienia segmentu petrochemicznego  Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Zakończenie inwestycji nastąpi w 2024 r., a rozpoczęcie produkcji planowane jest na początek 2025 r., wówczas docelowy udział przerobu ropy na produkty petrochemiczne w Płocku wzrośnie z 14 do 19%. To ważne w kontekście spodziewanego zmniejszenia się zapotrzebowania na produkty z rafinerii i spodziewanego wzrostu popytu na wyżej marżowe petrochemikalia aż o ok. 80% do 2050 r.

W ramach inwestycji PKN ORLEN rozważy wyłączenie zbudowanej ponad 40 lat temu części instalacji olefin o mocach produkcyjnych ok. 340 tys. ton etylenu i niższej efektywności operacyjnej oraz energetycznej. Zmodernizuje natomiast nowszą część o mocach ok. 300 tys. ton etylenu. Przede wszystkim jednak, PKN ORLEN zbuduje nowy Kraker Parowy, którego moce wyniosą 740 tys. ton etylenu. Po rozbudowie Olefin III, petrochemia w Płocku będzie potrzebowała ok. 1 mln ton dodatkowych wsadów. Będą one dobierane tak, aby maksymalizować realizowaną marżę. Dodatkowe strumienie będą pochodziły z rafinerii w Płocku i innych rafinerii Grupy ORLEN, a także z rynku, którego uczestnikiem jest Grupa LOTOS.  

W skład realizowanego Kompleksu wchodzić będzie także pięć dodatkowych jednostek wytwórczych – duża instalacja do produkcji Tlenku Etylenu i Glikoli, PGH (uwodornienie benzyny popirolitycznej), ETBE (Eter Etylowo Tert-Butylowy), Węzeł Styrenu oraz SGU (jednostka wytwórcza prądu). Realizacja Kompleksu Olefin III pozwoli dodatkowo na zwiększenie mocy produkcyjnych PKN ORLEN w inne pochodne etylenu. W ten sposób spółka uzyska dodatkową marżę i zmaksymalizuje stopę zwrotu.