ORLEN Lietuva analizuje możliwość zoptymalizowania przerobu ropy

ORLEN Lietuva, spółka z Grupy ORLEN podpisała z Ministerstwem Energetyki Litwy list intencyjny w sprawie rozważanej inwestycji pogłębionego przerobu ropy. Ściślejsza współpraca koncernu z Litwą to wynik tegorocznego spotkania Prezesa Daniela Obajtka z Premier Ingrid Šimonytė. Realizacja inwestycji umożliwiłaby wzrost uzysku produktów wysokomarżowych z obecnych niecałych 73 proc. do ponad 86 proc, tym samym znacząco zwiększając odporność litewskiej spółki na zmiany zachodzące w otoczeniu makroekonomicznym.

– Orlen Lietuva zarządza jedyną w regionie rafinerią. Pełni strategiczną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w tej części Europy. Naszym priorytetem jest wzmacnianie jej pozycji rynkowej, dlatego konsekwentnie inwestujemy w jej rozwój. Doceniamy zaangażowanie się rządu litewskiego w kluczowy dla przyszłości ORLEN Lietuva projekt, który przyniesie korzyści nie tylko Grupie ORLEN, ale także Litwie. Realizacja inwestycji w pogłębiony przerób ropy w rafinerii w Możejkach przełoży się na wzrost zysków spółki i zwiększyła ich stabilność , a ponadto wiązała się z utworzeniem nowych miejsc pracy – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

ORLEN Lietuva podpisała z Ministerstwem Energetyki Republiki Litewskiej list intencyjny dotyczący analizowanej decyzji inwestycyjnej instalacji pogłębionego przerobu ropy (bottom of barrel). Inwestycja umożliwiłaby produkcję bardziej wartościowych produktów paliwowych kosztem gudronu z dużą zawartością siarki. Strona litewska będzie poszukiwać sposobów partycypacji w realizacji projektu, a także dołoży starań, aby wobec projektu zostały zastosowane ulgi.

W ramach analizowanego projektu pogłębionego przerobu ropy w rafinerii w Możejkach, zakupiona została licencja i wykonany został projekt bazowy dla tej inwestycji. W przypadku podjęcia decyzji inwestycyjnej, byłby to największy w historii projekt inwestycyjny prowadzony na Litwie. Według wstępnych szacunków PKN ORLEN, jego realizacja zajęłaby około 4 lata. 

Litewska spółka to jeden z filarów Grupy ORLEN, generujący znaczące korzyści finansowe. W pierwszym kwartale tego roku ORLEN Lietuva osiągnęła przychody na poziomie 752,7 mln dolarów.  Zysk operacyjny EBITDA LIFO wyniósł 17,9 mln dolarów, a zysk netto 23,6 mln dolarów. Dobre wyniki finansowe spółki to efekt m.in. realizacji innowacyjnych projektów i wdrożonych działań optymalizacyjnych w rafinerii Możejki.

Rafineria pod względem wielkości przerobu ropy naftowej, który obecnie wynosi ok. 10 mln ton rocznie, jest drugą w Grupie ORLEN, a także jedyną w krajach bałtyckich. Zajmuje powierzchnię ponad tysiąca hektarów, przez które przebiega ok. 2 tys. km rurociągów. Rafineria od początku istnienia przerobiła łącznie blisko 330 mln ton ropy. Produkty naftowe z Możejek dostarczane są nie tylko na rynek litewski, ale także m.in. na Łotwę, Estonię i do Polski.

Zakład w Możejkach ma duże znaczenie dla polskiej oraz litewskiej gospodarki. To największa w kraju firma, zatrudniająca ok. 1,5 tys. pracowników, z których ponad 90% to mieszkańcy Możejek i okolicznych miejscowości. To także jeden z największych na Litwie eksporterów i podatników, który odpowiada za 15% wpływów do krajowego budżetu.