Powiększa się oferta biletowa ZTM i kolei. Ulgowy Metrobilet nie tylko dla studentów

Bilet dobowy, w niezmienionej cenie, integrujący całą sieć Zarządu Transportu Metropolitalnego i pociągi Kolei Śląskich na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz możliwość zakupu ulgowego Metrobiletu, dla wszystkich pasażerów, posiadających prawo do ulgowych przejazdów – to nowości we wspólnej ofercie biletowej, które zaczną obowiązywać od 1 września. Dodatkowo rozszerzony zostanie zakres obowiązywania Metrobiletu, który obejmie odcinek Knurów-Gliwice. Zawarte porozumienie otwiera drogę do integracji z pociągami POLREGIO, a więc objęcia wspólną ofertą planowanych odcinków Gliwice-Bytom oraz Katowice-Sławków.

Superbilet dobowy na całą Metropolię: pociągi, autobusy, tramwaje i trolejbusy

Pierwszym nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie do sprzedaży imiennego biletu „24h+Kolej”, który będzie uprawniać do podróżowania pojazdami ZTM oraz pociągami Kolei Śląskich bez żadnych ograniczeń na terenie całej Metropolii przez 24 godziny.

Bilet będzie dostępny w sprzedaży w formie elektronicznej na kartę ŚKUP, w aplikacjach mobilnych oraz docelowo – również w formie papierowej w automatach biletowych.

Bilet, pomimo zwiększonego zakresu obowiązywania, pozostanie w obecnej cenie (15 zł bilet normalny; 7,50 zł bilet ulgowy). Jednocześnie w sieci sprzedaży Kolei Śląskich będzie funkcjonował analogiczny bilet pod nazwą „Superbilet 24 Strefa M”.

UWAGA! Ze względów technicznych, kupując ten rodzaju biletu od 1 września poprzez doładowanie karty ŚKUP, koniecznym jest jego aktywowanie. Jest to możliwe w kasowniku, znajdującym się w dowolnym autobusie, tramwaju, trolejbusie.

Wprowadzenie 24-godzinnego biletu na wszystkie środki transportu jest nowym rozwiązaniem, które w niedalekiej przyszłości będziemy chcieli rozszerzyć na pozostałe rodzaje biletów – zapowiada Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM.

Cena biletu dobowego od 1 września nie zmieni się, a mieszkańcy zyskują możliwości przejazdu na jego podstawie także pociągami Kolei Śląskich. Dzięki temu podróżowanie transportem publicznym po Metropolii będzie jeszcze łatwiejsze, a pasażerowie nie będą musieli się już martwić jaki bilet muszą mieć przy sobie, decydując się na dany środek transportu – tłumaczy.

Nowy odcinek na trasie Metrobiletu. Niebawem również pociągi POLREGIO

W sprzedaży dostępne będą nadal Metrobilety miesięczne, których ceny również pozostaną bez zmian.

Zwiększy się natomiast zakres obowiązywania jednego z nich – w ofercie od 1 września pojawi się nowy odcinek Gliwice-Knurów (Metrobilet Zielony/Metrobilet Cała Metropolia).

Zawarte porozumienie otwiera również drogę do integracji z pociągami POLREGIO. Dzięki temu ze wspólnej oferty będzie można również skorzystać w pociągach na trasach Gliwice-Bytom i Katowice-Sławków, które będą dofinansowywane z budżetu GZM, a których uruchomienie planowane jest na połowę grudnia. 

Jednocześnie w sieci sprzedaży Kolei Śląskich będą funkcjonować analogiczne bilety miesięczne w ofercie „SUPERBILET”.

Do tej pory tylko studenci do 26 lat, teraz każdy pasażer mający prawo do ulgi

Porozumienie ułatwi również kwestię honorowania ulg u różnych organizatorów. Zarówno w pociągach Kolei Śląskich jak i pojazdach pod szyldem ZTM będą wzajemnie honorowane ulgowe bilety miesięczne z ofert METROBILET i SUPERBILET. Do tej pory, ze względu na duże różnice w przepisach dotyczących ulgowych przejazdów, które honorowane są na kolei i w komunikacji miejskiej, z możliwości zakupu ulgowego Metrobiletu mogli skorzystać wyłącznie studenci do 26 lat.

Natomiast dzięki wprowadzonym zmianom od 1 września 2021 roku, każdy pasażer, który kupi jeden z wymienionych biletów (bilet 24h+Kolej, Superbilet 24 Strefa M, Metrobilet,) ulgowych w sieci sprzedaży Kolei Śląskich, będzie mógł podróżować w pojazdach ZTM. Tak samo będzie to działało w drugą stronę, kiedy pasażer kupi wymieniony bilet ulgowy w sieci sprzedaży ZTM, będzie mógł na jego podstawie odbyć podróż pociągiem Kolei Śląskich.

Po zmianach taki bilet ulgowy będą mogli również zakupić, a następnie podróżować pociągami Kolei Śląskich np. uczniowie, emeryci, którzy ukończyli 60. rok życia lub studenci bez względu na wiek.

Bilety „24h+Kolej” oraz „Superbilet 24 Strefa M” będą dostępne z ulgą 50 proc. dla uprawnionych zgodnie z taryfą ZTM.

UWAGA! Zasada wspólnego honorowania ulg nie będzie dotyczyła uprawnień do bezpłatnych przejazdów u poszczególnych organizatorów. To znaczy, że najmłodsi mieszkańcy Metropolii, dzieci i młodzież do 16 lat, którzy z ZTM mogą korzystać bezpłatnie, nie będą mogli skorzystać z tego uprawnienia w pociągach Kolei Śląskich.

Ulgi w transporcie kolejowym i komunikacji miejskiej różnią się, a doprowadzenie do ich wzajemnego honorowania było dla nas dużym wyzwaniem. Ostatecznie udało nam się rozwiązać również ten problem, tak aby korzystanie z transportu zbiorowego na terenie Metropolii było dla mieszkańców proste i wygodne. W tym zakresie to zupełnie nowa jakość w rozwiązaniach taryfowanych na obszarze Metropolii – wyjaśnia Grzegorz Kwitek.

Do wspólnej oferty w najbliższych miesiącach dołączy również spółka POLREGIO.

Opisane rozwiązania taryfowe wejdą w życie od 1 września 2021 r.