Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w lutym i marcu 2021 r.

W lutym 2021 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 697,4 tys. turystów, którym udzielono 1,6 mln noclegów. W porównaniu z lutym 2020 roku było to mniej odpowiednio o 70,7% i o 74,4%. Spadek liczby turystów, w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, odnotowano również w marcu 2021 r., kiedy liczba osób korzystających z noclegów była niższa o 26,0%, natomiast liczba udzielonych noclegów o 31,9%.

Dotyczy turystycznych obiektów noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych.

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w lutym 2021 r.

Z noclegów w lutym 2021 r., skorzystało o 88,9% mniej turystów zagranicznych niż w lutym 2020 r.

Wyniki badania turystycznej bazy noclegowej wykazały, że w lutym ub.r. w obiektach noclegowych zatrzymało się 697,4 tys. turystów. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 roku, kiedy odnotowano 2,4 mln osób, było ich mniej o 70,7%. Wśród ogółu turystów 93,3% stanowili turyści krajowi (650,5 tys.), natomiast 6,7% turyści zagraniczni (46,9 tys.). W porównaniu z lutym 2020 r. było to odpowiednio mniej o 66,8% i 88,9%. Wśród turystów zagranicznych z oferty obiektów noclegowych najczęściej korzystali goście z Ukrainy, którzy stanowili 20,5% wszystkich zagranicznych turystów; było ich jednak o 74,7% mniej niż rok wcześniej. Liczne były również osoby z Niemiec (16,9%).

Źródło danych GUS

W lutym br. najwięcej osób skorzystało z noclegów w województwie małopolskim (112,9 tys.), a najmniej w województwie opolskim (6,8 tys.). Turyści w lutym, podobnie jak w innych pozawakacyjnych miesiącach, najchętniej wybierali pobyt w hotelach – z noclegów w tych obiektach skorzystało 73,0% turystów krajowych i 79,7% turystów zagranicznych.

Spadek liczby turystów korzystających z noclegów, w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 r., odnotowano we wszystkich województwach. Największy wystąpił w obiektach noclegowych zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego (o 75,2%), natomiast najmniejszy spadek odnotowano w obiektach położonych w województwie lubuskim (o 56,9%).

Źródło danych GUS

Turystom korzystającym z turystycznej bazy noclegowej w lutym 2021 r. udzielono 1,6 mln noclegów (o 74,4% mniej niż rok wcześniej), w tym turystom krajowym – 1,4 mln (o 71,9% mniej) oraz zagranicznym – 0,2 mln (o 86,0% mniej).

Źródło danych GUS

Największy spadek liczby udzielonych noclegów, w porównaniu z lutym ub.r., odnotowano w obiektach województwa zachodniopomorskiego (o 84,0%), natomiast najmniejszy w województwie lubuskim (o 46,2%). Stopień wykorzystania miejsc w obiektach noclegowych wyniósł 15,5% i w porównaniu z lutym 2020 r. był niższy o 22,4 p.proc.

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w marcu 2021 r.

W marcu 2021 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało o 67,8% mniej turystów zagranicznych niż w marcu 2020 r.

W dniu 14 marca 2020 r. na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. ogłoszono w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, który przyczynił się do wyraźnego spadku liczby turystów korzystających z obiektów noclegowych (o ok. 73% w porównaniu z marcem 2019 r.). Z powodu obowiązujących obostrzeń w marcu 2021 r. nastąpił dalszy spadek liczby turystów w obiektach noclegowych.

Według danych w marcu br. z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych skorzystało 652,0 tys. turystów, w tym 600,7 tys. turystów krajowych i 51,2 tys. turystów zagranicznych. W porównaniu z analogicznym miesiącem ub.r. liczba turystów ogółem była niższa o 26,0%, przy czym liczba turystów krajowych była mniejsza o 16,8%, a turystów zagranicznych o 67,8%.

Źródło danych GUS

Najwięcej osób skorzystało z noclegów w województwie mazowieckim (96,7 tys.), a najmniej w województwie warmińsko-mazurskim (6,4 tys.). Spadek liczby turystów wystąpił w obiektach zlokalizowanych na terenie 13 województw, w tym największy wystąpił w województwie warmińsko-mazurskim (o 74,8%). Wzrost liczby turystów, w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, odnotowano w województwie lubelskim, lubuskim i podlaskim. Największy miał miejsce w województwie lubuskim i wyniósł on 17,7%.

W marcu 2021 r. turystom udzielono 1,7 mln noclegów, tj. o 31,9% mniej niż w marcu ub.r. (2,5 mln). Turyści krajowi skorzystali z 1,5 mln noclegów, natomiast turyści zagraniczni z 0,2 mln i było to odpowiednio o 24,4% i 62,9% mniej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Najwięcej noclegów udzielono w województwie małopolskim (261,3 tys.), a najmniej w województwie opolskim (16,0 tys.) i warmińsko-mazurskim (16,1 tys.).

Źródło danych GUS

W 14 województwach wystąpił spadek liczby udzielonych noclegów w porównaniu z marcem ub.r., w tym największy wystąpił w województwie warmińsko-mazurskim (o 70,6%), a najmniejszy w łódzkim (o 4,6%). Wzrost liczby udzielonych noclegów odnotowano tylko w województwie podlaskim (o 3,1%) i lubuskim (o 10,3%). W marcu 2021 r. stopień wykorzystania miejsc wyniósł 14,4% i w porównaniu z marcem 2020 r. był niższy o 4,0 p.proc.

Tablica 1. Turyści i udzielone noclegi w turystycznych obiektach noclegowych w marcu 2021 r.

Źródło danych GUS

Źródło danych GUS